Grain of Wheat International, partener de lucrare Alo!Copii, lucrează în parteneriat cu biserici și organizații naționale, formate de creștini dedicați, uniți de credința creștină în Isus Cristos, precum și de dragostea pentru copii.

Respectând diversitatea, noi împărtășim aceleași valori esențiale și cautăm să le regăsim în activitățile noastre.

 

1. Identitatea noastră creștină

Lucrarea noastră este fundamentată în credința noastră într-un singur Dumnezeu – Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt – și în infailibilitatea Scripturii. Mărturisim mântuirea oferită doar prin credința în Isus Cristos. Identitatea lucrării noastre este centrată în Cristos, fiind sensibili la contextele diferite în care slujim.

2. Dedicarea noastră față de copii

Căutăm să reflectăm mesajul, valoarea și importanța acordată de Isus copiilor. Programele sunt create să răspundă nevoilor specifice ale copiilor. Activitățile noastre sunt inclusive față de toți copiii indiferent de rasă, religie sau sex.

3. Identitatea noastră pe plan internațional

Grain of Wheat International lucrează în parteneriate internaționale în cadrul cărora fiecare organizație națională activează conform unui Protocol de Colaborare.

4. Dorința noastră de a lucra cu creștini autohtoni din diferite țări

Oamenii care lucrează în cadrul organizației Grain of Wheat International din diferitele țări sunt creștini care locuiesc în țările respective. Ei pot adapta activiățile pentru contextul lor și se identifică foarte bine cu lucrarea respectivă. Activitatea lor este caracterizată de simplitate și modestie..

5. Relația noastră cu biserica

Nu dezvoltăm parteneriate doar în cadrul organizației Grain of Wheat International, ci cooperăm și cu alte lucrări și biserici locale acolo unde este oportun deoarece toți facem parte din Trupul lui Cristos.

6. Darea noastră de socoteală privind resursele venite din partea lui Dumnezeu

Politica transparentă și deschisă abordată de noi se aplică în toate aspectele organizației noastre, atât în domeniul finanțelor cât și cel al activităților. Publicăm rapoarte periodice privind situația noastră financiară către donatori, parteneri, precum cei cărora le slujim.

7. Dedicarea noastră pentru Excelență în slujire

Ne străduim să oferim calitate în toate aspectele lucrării noastre, atât în cadrul programelor pe care le oferim copiilor, cât și în pregătirea liderilor sau în administrare. Căutăm să rămânem inovatori folosind toate resursele oferite de tehnologia modernă.